วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume)

Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นาย พีรติ จึงประกอบ
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย พีรติ จึงประกอบเป็นการศึกษากล่องบรรจุภัณฑ์ของร้านโดยละเอียดว่ามีขนาดเท่าไรบ้างแล้วก็ตัวขนาดของขนมโตเกียวมีขนาดเท่าไร แต่ตัวขนาดขนมโตเกียวมีนาดที่ไม่สามารถเท่ากันได้อยู่แล้วเพราะเวลาลงแป้งนั้นจะใช้มือของเจ้าของร้านเป็นการหยอดแป้งลงไปมากกว่าเพราะถ้าใช้มือมันจะมีขนาดไม่เท่ากันเท่าไรหนักเพราะไม่ใช่เครื่องจักรเพราะถ้าเป็นเครื่องจักรก็จะมีความเที่ยงตรงกว่ามือคน แล้วยังได้แสดงถึงแบบสเก็ตของตัวบรรจุภัณฑ์ต่างๆเอาไว้เป็นไอเดียของ นาย พีรติ เองด้วยจะได้เป็นแนวทางการออกแบบในการทำแบบจริง สิ่งที่สเก็ตของจะมีแบบกล่องแล้วก็แบบโลโก้ของร้านขนมโตเกียวหลังม.
Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นาย พิศรุต เอี่ยมรักษา
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย พิศรุต เอี่ยมรักษา Moodboard นี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าตัวบรรจุภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วจึงนำเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงพัฒนาออกแบบแล้วนำมาใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่เราควรที่จะพัฒนาให้กับร้านขนมโตเกียวหลังม.นั้นก็คือ ต้องคำนึกถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับว่ามีผลประโยชน์หรือความสะดวกสบายอย่างไรบ้าง ต้องมีความสวยงามสะดุดตาเพราะตัวบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเหมือนหน้าตาของร้านเลยทีเดียว ต้องมีการเก็บรักษาคุณภาพอาหารที่เราขายไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือคุณภาพอาหารเพราะเราขายของบริโภคให้ลูกค้า ให้การออกแบบนั้นควรจะไม่ซับซ้อนมากเพราะว่ายิ่งซับซ้อนมากนั้นเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนั้นเอง
Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นาย ดุสิต มณียัง
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย ดุสิต มณียัง นี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าตัวบรรจุภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วจึงนำเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงพัฒนาออกแบบแล้วนำมาใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุด แบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ขนมโตเกียวออกแบบมาในรูปแบบกล่องที่มีฝาปิดเพื่อเก็บความร้อนของขนมให้คงอยู่ได้นานลักษณะของกล่องนั้นสามารถพับเก็บได้รูปแบบให้การเจาะรูแต่ละมุมเพื่อเกี่ยวยึดให้เป็นทรงรูปกล่องได้สิ่งที่ควรพัฒนาก็คือ คำนึกถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรที่จะได้รับ บรรจุภัณฑ์ควรมีความสวยงามกว่าที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ ตัวบรรจุภัณฑ์ควรที่จะต้องรักษาคุณภาพขนมไว้ด้วย บรรจุภัณฑ์ควรที่จะเอาออกมาใช้ได้ง่ายสะดวกสบาย
Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นางสาว ภัชธีญา พันธุ์ประดิษฐุ์
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย ดุสิต มณียัง นี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าตัวบรรจุภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วจึงนำเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงพัฒนาออกแบบแล้วนำมาใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุด Concept : คอนเซปของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวนี้คือเป็นการใช้สีที่สว่างเพียง 2 สีเท่านั้นเป็นรูปแบบกล่องเรียบง่ายไม่เน้นลายแต่เน้นลักษณะภาพที่นำมาเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดความหมายจึงนำหน้ารูปของผู้หญิงชาวญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหลักๆขององค์ประกอบกล่องนี้

ในการทำ Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นั้นเราได้ทำแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลของร้านโดยเราได้ทำแบบสอบถามให้กลุ่มลูกค้าเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลของเราหรือว่าท่านที่อ่านอยู่ก็สามารถเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราได้นะครับ
https://www.surveycan.com/survey/e9aca28e-34ad-4ad6-a5bd-dab4f64d72bf?test

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น