สมาชิกกลุ่ม Project1

ชื่อกลุ่ม : Project1

รายชื่อคนในกลุ่ม Project 1
นาย พีรติ  จึงประกอบ
ชื่อเล่น : เบียร์
รหัส : 5211306815
Email : Peerati.jungprakob@gmail.com
Blogger : http://artd3302-peerati.blogspot.com/


นาย พิศรุต  เอี่ยมรักษา
ชื่อเล่น : เอิร์ท
รหัส : 5211301204
Email : pisrutheiamraksa@gmail.com
Blogger : http://artd3302-pisruth.blogspot.com/นาย ดุสิต  มณียัง
ชื่อเล่น : ก้าว
รหัส : 5211300610
Email : dusit.maneeyoung@gmail.com
Blogger : http://artd3302-dusit.blogspot.com/


นางสาว ภัชธีญา  พันธุ์ประดิษฐ์
ชื่อเล่น : เบล
รหัส : 5211312698
Email : pattiya052@gmail.com
Blogger : http://artd3302-pattiya.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น