วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodborad ส3. สรุปผล (Result)

Moodborad ส3. สรุปผล (Result) นาย พีรติ จึงประกอบ
เป็นการสรุปผลทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิ่งต่างๆภายในร้านขนมโตเกียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้านเพื่อให้ใส่ขนมโตเกียวได้ดูสวยงามแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วยังมีการออกแบบโลโก้ของร้านด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ของร้านมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบโลโก้นั้นได้เลือกรูปแบบลักษณะของนาย ดุสิต มณียัง มาเป็นตัวต้นแบบในโลโก้ร้านสิ่งที่ต้องทำก็คือนำโลโก้นั้นมาใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบส่วนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นจะเป็นรูปแบบของกล่องมีหูหิ้วโดยที่ไม่ต้องใส่ถูงพลาสติกเลยเพราะมีหูหิ้วในตัวอยู่แล้วลักษณะเป็นแบบ 2 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นกล่องเพื่อใส่ขนมโตเกียวโดยมีข้อความจูงใจให้มาลิ้มลองมากมายส่วนตัวหูหิ้วนั้นก็จะมีรูปโลโก้ของร้านเป็นตัวชูโรงเพื่อให้ลูกค้าเห็นอย่างเด่นชัดนั้นเองเวลาเดินถือไปไหนต่อไหนก็จะเห็นสวยงามโดดเด่น
Moodborad ส3. สรุปผล (Result) นาย พิศรุต เอี่ยมรักษา
เป็นการสรุปผลทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิ่งต่างๆภายในร้านขนมโตเกียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้านเพื่อให้ใส่ขนมโตเกียวได้ดูสวยงามแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วยังมีการออกแบบโลโก้ของร้านด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ของร้านมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบโลโก้นั้นได้เลือกรูปแบบลักษณะของนาย ดุสิต มณียัง มาเป็นตัวต้นแบบในโลโก้ร้านสิ่งที่ต้องทำก็คือนำโลโก้นั้นมาใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบส่วนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นจะเป็นรูปแบบของกล่อง 4เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะเทคนิคของกล่องนั้นเป็นแบบสอดใช้กาวติดแค่ที่เดียวสามารถพับแล้ววางทับกันเป็นชั้นๆได้ไม่เปลืองเนื้อที่เลยส่วนเรื่องของโลโก้นั้นได้คัดเลือกมาจากนาย ดุสิต มณียัง แล้วเพราะเป็นโลโก้ที่กลุ่มได้คัดเลือกมาโดยนำเจ้าโลโก้นี่มาใส่ลงในตัวบรรจุภัณฑ์หรือกล่องของเรานั้นเองส่วนเรื่องของกราฟฟิกตัวบรรจุภัณฑ์นั้นเรามองเห็นว่าควรจะใส่อะไรที่เป็นไทยลงไปนิดหน่อยเราจึงได้นำเอาใบตองมาเป็นลายกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ซะเลยเพราะมันจะทำให้เห็นว่าเมื่อเราซื้อขนมโตเกียวมาแล้วนั้นเหมือนได้เอาห่อใบตองกลับมาด้วยเพราะมีความสดของสีใบตองอยู่ทำให้ดูเด่นสวยงามรักธรรมชาตินั้นเอง
Moodborad ส3. สรุปผล (Result) นาย ดุสิต มณียัง
เป็นการสรุปผลทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิ่งต่างๆภายในร้านขนมโตเกียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้านเพื่อให้ใส่ขนมโตเกียวได้ดูสวยงามแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วยังมีการออกแบบโลโก้ของร้านด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ของร้านมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบโลโก้นั้นได้เลือกรูปแบบลักษณะของนาย ดุสิต มณียัง มาเป็นตัวต้นแบบในโลโก้ร้านสิ่งที่ต้องทำก็คือนำโลโก้นั้นมาใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบส่วนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นจะเป็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์กล่อง 4 เหลี่ยมแบบมีฝาปิดโดยข้างบนกล่องเป็นโลโก้ของร้านโดยทำการสรุปมาว่าจะใช้โลโก้ของตัวผมเองเพราะลักษณะโลโก้นั้นจะเป็นเหมือนเซฟญี่ปุ่นชูนิ้วโป้งออกมาเป็นความหมายว่าเยี่ยมจริงๆส่วนในด้านฝาปิดนั้นจะใส่ชื่อร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นอัตลักษณ์ให้คนจำร้านโตเกียวได้ง่ายส่วนเรื่องสีของตัวบรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นสีเปลือกไข่เพราะได้ดูจากการผลิตวัตถุดิบเช่นแป้งและไส้แล้วนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีไข่เป็นส่วนผสมหลักๆนั้นเองเราจึงเลือกสีนี้เป็นสีของตัวบรรจุภัณฑ์และเพื่อความสวยงามนั้นเอง
Moodborad ส3. สรุปผล (Result) นางสาว ภัชธีญา พันธุ์ประดิษฐุ์
เป็นการสรุปผลทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิ่งต่างๆภายในร้านขนมโตเกียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของร้านเพื่อให้ใส่ขนมโตเกียวได้ดูสวยงามแล้วใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วยังมีการออกแบบโลโก้ของร้านด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบรรจุภัณฑ์ของร้านมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบโลโก้นั้นได้เลือกรูปแบบลักษณะของนาย ดุสิต มณียัง มาเป็นตัวต้นแบบในโลโก้ร้านสิ่งที่ต้องทำก็คือนำโลโก้นั้นมาใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบส่วนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบนั้นจะเป็นรูปแบบของฝาปิดที่จะเน้นรูปผู้หญิงญี่ปุ่นไว้อย่างโดดเด่นเพราะเวลาเปิดบรรจุภัณฑ์มาแล้วนั้นก็จะเห็นรูปหน้าเด็กสาวคนนี้อย่างชัดเจนถือว่าเป็นตัวชูโล่งเลยก็ว่าได้ส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองนั้นใช้กราฟฟิกเป็นลักษณะลายไล่สีต่างๆไปนั้นเองโดยฝาด้านบนนั้นจะใส่รูปโลโก้ของร้านขนมโตเกียวที่สรุปมาจากแบบของนาย ดุสิต มณียัง ได้ใส่ลงในฝาด้านบนเป็นรูปลักษณะใหญ่โดดเด่นทำให้เห็นได้ชัดเวลาซื้อไปแล้วนั้นก็จะเห็นเด่นชัดสวยงามและสะดุดตานั้นเอง

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume)

Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นาย พีรติ จึงประกอบ
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย พีรติ จึงประกอบเป็นการศึกษากล่องบรรจุภัณฑ์ของร้านโดยละเอียดว่ามีขนาดเท่าไรบ้างแล้วก็ตัวขนาดของขนมโตเกียวมีขนาดเท่าไร แต่ตัวขนาดขนมโตเกียวมีนาดที่ไม่สามารถเท่ากันได้อยู่แล้วเพราะเวลาลงแป้งนั้นจะใช้มือของเจ้าของร้านเป็นการหยอดแป้งลงไปมากกว่าเพราะถ้าใช้มือมันจะมีขนาดไม่เท่ากันเท่าไรหนักเพราะไม่ใช่เครื่องจักรเพราะถ้าเป็นเครื่องจักรก็จะมีความเที่ยงตรงกว่ามือคน แล้วยังได้แสดงถึงแบบสเก็ตของตัวบรรจุภัณฑ์ต่างๆเอาไว้เป็นไอเดียของ นาย พีรติ เองด้วยจะได้เป็นแนวทางการออกแบบในการทำแบบจริง สิ่งที่สเก็ตของจะมีแบบกล่องแล้วก็แบบโลโก้ของร้านขนมโตเกียวหลังม.
Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นาย พิศรุต เอี่ยมรักษา
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย พิศรุต เอี่ยมรักษา Moodboard นี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าตัวบรรจุภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วจึงนำเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงพัฒนาออกแบบแล้วนำมาใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่เราควรที่จะพัฒนาให้กับร้านขนมโตเกียวหลังม.นั้นก็คือ ต้องคำนึกถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับว่ามีผลประโยชน์หรือความสะดวกสบายอย่างไรบ้าง ต้องมีความสวยงามสะดุดตาเพราะตัวบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเหมือนหน้าตาของร้านเลยทีเดียว ต้องมีการเก็บรักษาคุณภาพอาหารที่เราขายไว้ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือคุณภาพอาหารเพราะเราขายของบริโภคให้ลูกค้า ให้การออกแบบนั้นควรจะไม่ซับซ้อนมากเพราะว่ายิ่งซับซ้อนมากนั้นเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนั้นเอง
Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นาย ดุสิต มณียัง
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย ดุสิต มณียัง นี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าตัวบรรจุภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วจึงนำเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงพัฒนาออกแบบแล้วนำมาใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุด แบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ขนมโตเกียวออกแบบมาในรูปแบบกล่องที่มีฝาปิดเพื่อเก็บความร้อนของขนมให้คงอยู่ได้นานลักษณะของกล่องนั้นสามารถพับเก็บได้รูปแบบให้การเจาะรูแต่ละมุมเพื่อเกี่ยวยึดให้เป็นทรงรูปกล่องได้สิ่งที่ควรพัฒนาก็คือ คำนึกถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรที่จะได้รับ บรรจุภัณฑ์ควรมีความสวยงามกว่าที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ ตัวบรรจุภัณฑ์ควรที่จะต้องรักษาคุณภาพขนมไว้ด้วย บรรจุภัณฑ์ควรที่จะเอาออกมาใช้ได้ง่ายสะดวกสบาย
Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นางสาว ภัชธีญา พันธุ์ประดิษฐุ์
เป็น Moodboard ที่ใส่สมมติฐานของร้านที่เราศึกษาลงไปโดย Moodboard ของนาย ดุสิต มณียัง นี้เป็นการตั้งสมมติฐานว่าตัวบรรจุภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วจึงนำเอาไปศึกษาแล้วปรับปรุงพัฒนาออกแบบแล้วนำมาใช้ให้อย่างถูกต้องแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุด Concept : คอนเซปของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวนี้คือเป็นการใช้สีที่สว่างเพียง 2 สีเท่านั้นเป็นรูปแบบกล่องเรียบง่ายไม่เน้นลายแต่เน้นลักษณะภาพที่นำมาเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดความหมายจึงนำหน้ารูปของผู้หญิงชาวญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหลักๆขององค์ประกอบกล่องนี้

ในการทำ Moodboard ส2. สมมติฐาน (Resume) นั้นเราได้ทำแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลของร้านโดยเราได้ทำแบบสอบถามให้กลุ่มลูกค้าเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลของเราหรือว่าท่านที่อ่านอยู่ก็สามารถเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราได้นะครับ
https://www.surveycan.com/survey/e9aca28e-34ad-4ad6-a5bd-dab4f64d72bf?test

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส1. สืบค้น ( Research )

Moodborad ส.1 สืบค้น ( Research)
Moodborad ส.1 สืบค้น ( Research)
ได้ทำการสอนถามประวัติของร้านๆนี้โดยระเอียดว่ามีความเป็นมายังไงเพื่อนำไปศึกษาต่อแล้วศึกษาบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆของร้านมาโดยระเอียดเพราะว่าจะทำนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องนำมาพัฒนาอะไรบ้างตัวร้านขนมโตเกียวนี้โดยต้องทำการขออนุญาติเจ้าของร้านซะก่อนแล้วควรทำแบบสอบถามเพื่อให้เจ้าของร้านนั้นมีส่วนร่วมด้วยนั้นเอง


Moodborad ส.1 สืบค้น ( Research)
ได้ทำการศึกษาบรรจุภัณฑ์ของร้านโดยระเอียดมากยิ่งขึ้นโดยได้เจาะจงเป็นอย่างๆไป กรณีนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ซึ่งได้ตรงกับวิชาที่ได้เรียนอยู่เราจึงได้ศึกษาว่าตัวกล่องนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแล้วได้สอบถามเจ้าของร้านว่ามีอะไรที่อยากจะให้เราพัฒนาเพิ่มเติมบ้างเพื่อจะได้นำมาศึกษาและพัฒนาต่อเป็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วต้องนำกระบวนการต่างๆให้พี่เจ้าของร้านดูอย่างสม่ำเสมอว่าเราได้มีการพัฒนาการออกแบบไปไหนแล้วบ้างนั้นเอง